About us

Who we are & What we do

We built an excellent image to company with extensive services.
About Image
‘สตูดิโอ แมงโก้’ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และงานอีเวนต์ เราเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และวางแผนการจัดงานอีเวนต์อย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในสินค้า ผลิตภัณฑ์ แคมเปญ หรือบริการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

‘เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรอย่างชาญฉลาด ด้วยบริการที่ครบครันของเรา’


We are a Public Relations and Event consulting company specialize on strategic Public Relations and event planning to make the highest efficacy to your company , campaign , products and more both in proactive and passive situations. 

We built an excellent image to company with extensive services.